Bilrutin företagsbil

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

När du som anställd i ett bolag i PimaGruppen får använda en företagsbil så måste du följa ett antal olika rutiner och regler. I detta dokument gås dessa rutiner och regler igenom och du måste godkänna att du läst, förstått och kommer följa dem.