Bilaga 2 Instruktion för elektronisk körjournal

Innan du kan använda den elektroniska körjournalen måste du kvittera ut en tagg för föraridentifiering. Den får du av din grupp- eller arbetsledare.

Det är enkelt och smidigt att använda den elektroniska körjournalen. Det mesta sker helt automatisk.

När du har startat bilen för du bara din tagg mot läsaren och väljer om det är en kundresa eller en privatresa. Tänk på att företagsbilar inte får användas för privat bruk.

Sedan sköter körjournalen resten. Den registrerar automatiskt datum, körda km och mål. När du stänger av bilen, stoppar den körningen.

När du sedan ska köra vidare till nästa kund eller tillbaka till kontoret så startar du bara bilen, för din tagg mot läsaren igen och väljer kundresa eller privat resa.

Har du frågor, kontakta din grupp- eller arbetsledare